headerphoto

Bufadory

Bufador son Blanc
  Mapa Menorky - bufadory Bufador de Son Salomó Bufador des Cap den Banyos Bufador de Son Blanc Bufador je svislá nebo šikmá štěrbina ve skále, která spojuje povrch země s hladinou moře. Působením vln a větru pak dochází ve štěrbině k prudkému proudění vzduchu, který s sebou někdy unáší i vodu a vzniká tak vodní gejzír. Při vhodných povětrnostních podmínkách tak z bufadoru za burácejícího zvukového doprovodu nárazově silně fouká, občas vylétne i sprška mořské vody.

Bufador des Cap den Banyos

Bufador
   Zdroj: youtube.com
Zajímavá atrakce - svislá díra ve skále spojená s mořem, kde se čas od času ozve dunění a z díry vyfoukne proud vzduchu někdy i se sprškou vody. Bufador je obezděný kamennou zídkou a shora zajištěný mříží. Bufador des Cap den Banyos najdete v zástavbě mezi vilkami na příjezdové silnici k hotelu Admirante Ferragut. Zaparkovat můžete na silnici poblíž.

Bufador des Cap den Banyos Bufador des Cap den Banyos Bufador des Cap den Banyos                 Foto: Google Street View                   Foto: panoramio.com

Bufador de Son Blanc

Bufador de Son Blanc je obezděný nízkou zídkou, najdete ho pár metrů vedle pobřežní silnice vedoucí letoviskem Son Blanc asi 1 km jižně od Cuitadelly. Zaparkovat můžete na místě.
Bufador de Son Blanc Bufador de Son Blanc

Bufador de Son Salomó

N40°02.665 E03°49.195 - bufador    start N40°02.493 E03°49.507 - parkoviště
start N40°02.641 E03°49.415 - odbočka na Camí de Cavalls
Bufador najdete poblíž majáku Punta Nati. Nevede k němu žádná pěšina a bufador není nijak zabezpečen. Dávejte velký pozor obzvláště pokud s sebou budete mít děti! Bufador má hloubku 38 m a průměr mezi 10 a 12 m. Z parkoviště u majáku Punta Nati se vydejte asi 300 m po silnici směrem k majáku. V místě, kde se silnice rozšiřuje, je tu umístěna informační tabule a dál je zákaz vjezdu, odbočte doleva na Camí de Cavalls. K bufadoru ale žádná cesta nevede, takže odtud už musíte nadivoko "přímo za šipkou" přes kamenité pobřeží porostlé pichlavou vegetací.
Bufador de Son Salomó Bufador de Son Salomó    Foto: gc.com

Bufador de Punta Nati

https://www.youtube.com/watch?v=2pMl9zeQgcU